Беларуск? дзяржа?ны
тэхналаг?чны ?н?верс?тэт
Belarusian State Technological University
АВРМ
Навука
Ман?торынг уступнай кампан??
Нав?ны ?н?верс?тэта
28.05.2024
Напам?нак для бацько? да летн?х кан?кула?
28.05.2024
Круглы стол "Г?сторыя Перамог? ? маёй сям'?"
27.05.2024
У БДТУ прайшл? першыя ЦЭ ? ЦТ у гэтым годзе: фотасправаздача
24.05.2024
Кс?латэка БДТУ стала нацыянальным здабыткам Беларус?
22.02.2024
Ты ? сэрцы ма?м, матул?на мова
21.02.2024
Чытаем сусветную клас?ку па-беларуску
Апошн?я нав?ны
Нав?ны ?н?верс?тэта
28.05.2024 Напам?нак для бацько? да летн?х кан?кула?
28.05.2024 Круглы стол "Г?сторыя Перамог? ? маёй сям'?"
27.05.2024 У БДТУ прайшл? першыя ЦЭ ? ЦТ у гэтым годзе: фотасправаздача
24.05.2024 Кс?латэка БДТУ стала нацыянальным здабыткам Беларус?
22.02.2024 Ты ? сэрцы ма?м, матул?на мова
21.02.2024 Чытаем сусветную клас?ку па-беларуску
29.01.2024 Рэктар БДТУ ?гар Войта? прыня? удзел у навукова-практычнай канферэнцы? па пытаннях экалог??
26.01.2024 Аляксандр Кул?к: Я – той к?ра?н?к, як? н?кол? не сядзе? у каб?неце, у тым л?ку на пасадзе м?н?стра.
26.01.2024 У Беларус? заснаваны дзяржа?ны знак якасц?
24.01.2024 Якасць - залог сацыяльна-эканам?чнага разв?цця кра?ны
23.01.2024 Аб супрацо?н?цтве з Аб'яднаным? Арабск?м? Эм?ратам?
23.01.2024 В?з?т дэлегацы? Прафес?йнага каледжа сельскагаспадарчых навук ? тэхналог?й Дэян
28.10.2023 28 кастрычн?ка - дзень адчыненых дзвярэй БДТУ
01.09.2023 В?ншаванне рэктара БДТУ ?гара В?тальев?ча Войтава з Днём веда?
30.06.2023 На канферэнцы? ППА работн?ка? БДТУ ?несены змяненн? ? дапа?ненн? ? калекты?ную дамову
30.06.2023 БДТУ наведала дэлегацыя Даляньскага тэхналаг?чнага ?н?верс?тэта (КНР)
27.06.2023 27 чэрвеня адбылося пасяджэнне савета БДТУ
23.06.2023 Рэспубл?канск? баль выпускн?ко? 2023
22.06.2023 22 чэрвеня - Дзень усенароднай памяц? ахвяр Вял?кай Айчыннай вайны ? генацыду беларускага народа
19.06.2023 Тэме глабальнай бяспек? Рэспубл?к? Беларусь бы? прысвечаны адз?ны дзень ?нфармавання ? БДТУ
0+ Гадо? досведу
0+ Студэнта?
0 Кафедр
0 Каледжа?